TSM SEMILY s.r.o.

Technické Stavební a

Montážní služby Semily s.r.o.

"Byznys Rebel Libereckého kraje 2008"

Aktuálně:

Prodej detektorů CO a posypové soli - více zde .


O nás

Společnost vznikla dnem 17. ledna 2000 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, jako společnost s ručením omezeným s obchodním názvem Technické služby Semily, spol. s r. o. V souvislosti s rozšířením podnikatelského záměru o další služby byl počátkem roku 2008 změněn obchodní název na TSM Semily s. r. o.

T e c h n i c k é

S t a v e b n í

M o n t á ž n í   s l u ž b y

Uvedení názvu města ve firmě bylo z důvodu identifikace a propagace jediného vlastníka společnosti.

Výroční zpráva TSM Semily 2012Odkazy: Město Semily Copyright © TSM Semily s.r.o.    webmaster: Eliška Vošvrdová Aktualizováno: 5.3.2014